1.- Propietat intel·lectual i industrial

D’acord amb l’establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que la present plataforma (www.formacio.csdm.cat) és propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), amb domicili social Carretera de Cirera s/n. 08034 Mataró. CIF Q5856428G. Tots els continguts de la plataforma, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual del CSdM o, en el seu cas, de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessari per a l'ús de la plataforma. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del CSdM o, en el seu cas, de tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

2.- Condicions d’utilització

2.1 De la Informació

L’accés a aquesta plana implica, l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta plataforma, que es detallen a continuació:

2.2 De la qualitat del servei

L'accés a la plataforma no implica l'obligació per part del CSdM de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. El CSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

2.3 De la disponibilitat del Servei

L'accés a la plataforma requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a el CSdM, per tant, els serveis proveïts a través de la mateixa poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei. El CSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.4 Dels continguts i serveis enllaçats a través de la plataforma

El servei d'accés inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, el CSdM actua com prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al CSdM d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes. El CSdM no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSdM.

3.- Comunicació d'activitats de caràcter il•lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb el CSdM indicant els següents extrems:

4.- Política de privacitat

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic passaran a formar part dels fitxers d’Administració i/o Recursos Humans del Consorci Sanitari del Maresme, registrats a l’Agència de Protecció de Dades. Únicament s’utilitzaran les dades amb la finalitat de gestionar les peticions d’informació i/o gestió curricular que ens enviï l’usuari. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar. Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal. Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent. Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les. Així mateix, l’entitat comunica a l’usuari l’eventual utilització de cookies quan l’usuari navegui per les diferents pantalles, amb la única i estricta finalitat d’identificar l’idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més. Les cookies utilitzades pel Consorci Sanitari del Maresme, son emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari pot impedir la generació de cookies a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s’utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-li un serveis personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament de la plataforma.